Undervisning 

Pianoskolan erbjuder undervisning för alla åldrar från 5 år.

Eleven lär sig spela med samma naturliga metod som den lärt sig prata sitt eget modersmål, d.v.s. genom att:

  • lyssna

  • härma

  • repetera

     

  • läsa och skriva

 

Det finns möjlighet att välja mellan Suzukimetoden och andra material som också utgår från gehörsinlärning.

Att skaffa sig kunskap om noter och notläsning är nödvändigt. Till att börja med är notläsningen separerad från själva pianospelet.

Varje termin innehåller minst ett konserttillfälle. Deltagandet är frivilligt, men brukar vara uppskattat bland elever och föräldrar/familjer.

En viktig uppgift för mig som pianopedagog är att uppmuntra spelglädjen hos mina elever.