Undervisning 

Yngre elever lär sig spela piano med samma naturliga metod som barnet lärt sig prata sitt eget modersmål, det vill säga genom att lyssna och härma, repetera många gånger, och senare läsa och skriva. 

När jag undervisar barn använder jag svenska material som utgår från gehörsinlärning och för den som önskar undervisar jag enligt Suzukimetoden.

Äldre elever, ungdomar och vuxna, är också varmt välkomna! Vi utgår från dig, vad du kan och vad du vill utveckla i ditt pianospel, samtidigt som vi bygger en stabil grund både pianotekniskt och musikaliskt.


Spelglädjen står alltid i fokus i min undervisning, samtidigt som jag är mån om att lägga grunden till en stabil teknik och teoretisk förståelse till musik.

 

 


Varje termin har vi konsert! Deltagandet är frivilligt och brukar vara uppskattat bland elever och familjer.